ArtsEnCoaching – geaccrediteerde nascholing

geaccrediteerde nascholing Coach-Vincent-MullerArtsenCoaching is een klein onafhankelijk geregistreerd bureau voor (BTW vrij) geaccrediteerd kortlopend beroepsonderwijs dat nascholing biedt aan huisartsen, medisch specialisten, A(n)ios, coassistenten en medisch personeel. Deze geaccrediteerde nascholing is speciaal gericht op de competenties samenwerking, communicatie,  professionaliteit en persoonlijk leiderschap. De nascholing is geaccrediteerd voor huisartsen èn medisch specialisten. In groepsverband betreft het intercollegiale toetsing. Individuele begeleiding is alleen geaccrediteerd voor huisartsen. 

 

 

Activiteiten: 

  1. Nascholingsreizen in het buitenland voor artsen. (vanaf 2012 251 deelnemers en 47 reizen). Het betreft intercollegiale toetsing.
  2. Individuele begeleiding bij werkgerelateerde moeilijke situaties.
  3. Begeleiding bij klacht- of calamiteiten procedures.
  4. Team-coaching gericht op groei in communicatie en samenwerking.
  5. Loopbaan vragen.
  6. Visitatie gesprekken huisartsen bij herregistratie.

alles geaccrediteerd via het NHG

Eigenaar is Kaderhuisarts Supervisor/Coach en Kaderhuisarts EKC en Waarnemend huisarts, Vincent Muller uit Voorschoten.

Lees meer