ArtsEnCoaching – geaccrediteerde nascholing

ArtsenCoaching is een klein onafhankelijk geregistreerd bureau voor (BTW vrij) geaccrediteerd kortlopend beroepsonderwijs dat nascholing biedt aan huisartsen, medisch specialisten, A(n)ios, coassistenten en medisch personeel. Deze geaccrediteerde nascholing is speciaal gericht op de competenties samenwerking, communicatie,  professionaliteit en persoonlijk leiderschap. De nascholing is geaccrediteerd voor huisartsen èn medisch specialisten. In groepsverband betreft het intercollegiale toetsing. Individuele begeleiding is alleen geaccrediteerd voor huisartsen. 

 

 

Activiteiten: 

  1. Nascholingsreizen in het buitenland voor artsen. (vanaf 2012 meer dan 400 deelnemers en 65 reizen). Het betreft intercollegiale toetsing. Vanaf 2025 ben ik hier mee gestopt. 
  2. Individuele begeleiding bij werkgerelateerde moeilijke situaties.
  3. Begeleiding bij klacht- of calamiteiten procedures.
  4. Team-coaching gericht op groei in communicatie en samenwerking.
  5. Loopbaan vragen.
  6. Visitatie gesprekken huisartsen bij herregistratie.

alles geaccrediteerd via het NHG

Eigenaar is Huisarts n.p., Supervisor/Coach NHG en lid van Expertgroep Coaches voor Medici, Vincent Muller uit Voorschoten.

Tevens bestuurslid van het Netwerk van Klacht naar Kracht, voor medische professionals www.vanklachtnaarkracht.org

 

Lees meer