ArtsEnCoaching – geaccrediteerde nascholing

geaccrediteerde nascholing Coach-Vincent-MullerArtsenCoaching is een klein onafhankelijk geregistreerd bureau voor (BTW vrij) geaccrediteerd kortlopend beroepsonderwijs dat nascholing biedt aan huisartsen, medisch specialisten, A(n)ios, coassistenten en medisch personeel. Deze geaccrediteerde nascholing is speciaal gericht op de competenties samenwerking, communicatie en professionaliteit. Alle begeleiding van huisartsen is geaccrediteerd als intercollegiale toetsing(èn tellen mee voor de 200 nascholingspunten per vijf jaar)  indien in een groep.  Indien individuele begeleiding 1 punt per uur gewone nascholingsaccreditatie; voor medisch specialisten is begeleide intervisie door een supervisor/coach NHG ook geaccrediteerd als intercollegiale toetsing! 

Eigenaar is Kaderhuisarts Supervisor/Coach van het NHG en Kaderhuisarts EKC en Waarnemend huisarts, Vincent Muller uit Voorschoten.

Lees meer