Coaching

Als coach werk ik graag oplossingsgericht: met de blik op de toekomst, en met het uitgangspunt dat de cliënt alles in zich heeft om de oplossing van het probleem zelf te bedenken.

Voor meer informatie over Coaching volgt hieronder de tekst van de website Coaches voor Medici -de Vereniging NHG Supervisoren/Coaches-. Zie ook www.coachesvoormedici.nl

Coaching is een ruim en aan inflatie onderhevig begrip: “de ene helft van Nederland coacht de andere helft”.

Belangrijk bij de start van een coachingstraject is daarom:

  • Een goede, gecertificeerde en geregistreerde coach. CvM coaches hebben allen een meerjarige gecertificeerde opleiding in coaching achter de rug en zij worden elke 5 jaar geherregistreerd waarbij specifieke eisen aan nascholing en het aantal gewerkte uren worden gesteld.
  • Duidelijke afspraken over de doelen en de middelen.

Het doel van de coaching

De redenen om in coaching te gaan kunnen heel verschillend zijn:

  1. Een arts kan behoefte hebben om eens uitgebreid stil te staan bij waar hij/zij staat. Hoe zit het met het plezier in het werk? welke kant gaat het op? Is dat de gewenste kant? Of moet er iets bijgestuurd worden? Wat dan en hoe dan? In deze gevallen is er geen sprake van een duidelijk probleem; eerder van een wens om het functioneren te optimaliseren, cq het plezier in het werk vast te houden of verder te vergroten.
  2. Er kan ook sprake zijn van een duidelijk geïdentificeerd probleem: het werk is niet leuk meer, te zwaar, te stressvol. De samenwerking met de collega’s is moeizaam. Het vak is te zeer veranderd om er nog van te kunnen genieten etc.
Uiteraard zijn dit de uitersten: tussen zonneschijn en stortbuien zit lichte tot zware bewolking. Er is dus meestal sprake van een mix van de twee mogelijkheden.
Als de vraag om coaching naar 1. neigt zal de coaching meer zelfsturend zijn; feedback van de coach is minder belangrijk. De werkwijze zal dan erg lijken op “supervisie”. Hiermee wordt in begeleidingsland een vorm van begeleiding van professionals bedoeld. De term refereert hier dus niet aan wat in het ziekenhuis onder supervisie wordt verstaan. Meer informatie over deze vorm van coaching vindt u daarom onder supervisie

Als er zoals onder 2. een duidelijk probleem is dan zal de coaching gericht op dat probleem worden ingezet. Feedback van de coach is hier belangrijker.

Oplossingsgericht coachen

Als er sprake is van een ervaren probleem zal de coach met de coachee op zoek gaan naar de mogelijkheden om dat probleem op te lossen. Daarbij is de analyse van wat er speelt uiteraard van belang maar zelfs los daarvan is het denken in oplossingen een manier om verder te komen. Keuzes maken, knopen doorhakken, verder gaan.

De oplossingsgerichte benadering komt uit de Amerikaanse school van de “solution focused therapy”. Coaching is natuurlijk geen therapie maar de oplossingsgerichte beginselen zijn in coaching een krachtig element. Veel van de CvM coaches hebben inmiddels een aparte opleiding in “Oplossingsgericht Coachen”  op hun cv staan.
Los van de oplossingsgerichte benadering hebben CvM-coaches een arsenaal aan coachingsmodellen tot hun beschikking.

Praktisch

Coaching beslaat meestal zo’ n10 gesprekken van een uur, eens in de 2 weken.Accrediteringspunten kunnen worden aangevraagd. (voor huisartsen worden zij altijd toegekend)