Voor wie?

MEDICI:

Door mijn Kaderarts opleiding Supervisor/Coach van het Nederlands Huisarts Genootschap ben ik gespecialiseerd in het coachen van artsen, en hun medisch personeel, zoals verpleegkundigen, POH, doktersassistenten. Ik richt mij zowel op gevestigde huisartsen, medisch specialisten, AIOS, ANIOS en coassistenten.