Begeleide Intervisie

Intervisie is uitwisselen van persoonlijke beroeps gerelateerde ervaringen binnen een vast groepje collega’s. Wat is moeilijk, waar loop je tegen aan, wat werkt niet, wat werkt beter. Begeleide intervisie geeft mogelijkheden tot gestructureerde verdieping, en nieuwe inspiratie. Nieuwe vaardigheden kunnen worden geoefend, en diverse psychologische concepten worden belicht. Intervisiegroepjes komen periodiek bij elkaar, bijvoorbeeld tien keer per jaar.

Voor meer informatie over Coaching volgt hieronder de tekst van de website Coaches voor Medici -de Vereniging NHG Supervisoren/Coaches-. Zie ook www.coachesvoormedici.nl 

Begeleide intervisie zien we in de ziekenhuiswereld nu nog vooral  in de opleiding tot medisch specialist. In veel ziekenhuizen is hiermee inmiddels ervaring en er is veel over gepubliceerd, deels door Coaches voor Medici, deels door anderen (zie onder). Vanwege de nieuwe eisen die aan de opleidingen gesteld worden (CCMS besluit 2011) zal begeleide intervisie als onderwijsvorm  toenemen. Opleiders nemen ook steeds vaker deel aan begeleide intervisiegroepen. Hierin bespreken zij hun ervaringen als opleider. Tenslotte nemen specialisten ook  vaker deel aan begeleide intervisie waarin het vak zelf centraal staat. 

Veel huisartsen nemen deel aan een intervisiegroep, al dan niet begeleid. De ervaring leert dat begeleide groepen meestal meer opleveren doordat de begeleider voor een leerzame omgeving zorgt: dat betekent vooral de veiligheid om ook  minder succesvolle verhalen in te brengen en oog voor ieders professionele ontwikkeling. 

Begeleide intervisie beoogt het leren van ervaringen te versterken. Daarbij is het “delen” van een ervaring vaak prettig en is het soms  nodig om “stoom af te blazen”. De begeleider stimuleert dat het daarbij niet blijft, maar dat er constructief gezocht wordt naar mogelijkheden om van de ervaring te leren. Groepen die langer bestaan zijn vaak goed in staat om na een periode van begeleiding zelfstandig verder te gaan.