Aanmelden

Voor aanmeldingen kunt U zich richten tot onze coordinator Vincent Muller, voor contactgegevens zie onder het kopje contact. U kunt ook rechtstreeks een email sturen naar vamuller@tiscali.nl

U kunt zich individueel aanmelden, en informatie opvragen. U kunt zich ook als groep aanmelden. Wij leveren u maatwerk!

Gedragscode voor LVSC-leden

Gedragscode voor LVSC-leden