Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding kan helpend zijn bij behoefte aan nieuwe uitdagingen. In een drietal gesprekken wordt het verleden, het heden en de toekomst verkend, en wordt gezocht naar een voor de cliënt passende verandering.

Voor meer informatie over Coaching volgt hieronder de tekst van de website Coaches voor Medici -de Vereniging NHG Supervisoren/Coaches-. Zie ook www.coachesvoormedici.nl

Loopbaanbegeleiding is een kort “diagnostisch” traject, gericht op artsen die vragen hebben over de satisfactie die zij in het werk ervaren. Wanneer er vragen zijn over het omgaan met werkdruk, het voorkomen van werkstress of het wijzigen van de koers in de loopbaan is een loopbaanbegeleiding of -screening aan te bevelen. 

 Deze loopbaanscreening omvat drie gesprekken met een CvM coach. Aan de hand van vragenlijsten analyseert de arts samen met de begeleider hoe tevreden hij/zij is over de werksituatie en welke factoren in die (on)tevredenheid een rol spelen. 

De begeleiding wordt afgerond met een advies met betrekking tot vervolgmogelijkheden: dit kan een cursus zijn, een supervisie- of coachingstraject zijn, een preventieplan voor burnout, burnoutbegeleiding of reïntegratiebegeleiding. Vaak is er geen vervolg nodig en hebben de gesprekken voldoende duidelijkheid gegeven om zonder begeleiding verder te kunnen.